Tel. +370 682 14835

Darbo užmokestis

Skuodo rajono savivaldybės preišgaisrinės tarnybos darbuotojų pareigybės lygių ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Eil. nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybės lygis

Etatų skaičius

Pastoviosios dalies koeficientas

1.

Viršininkas

A

1

1.32

2.

Skyrininkas

B

3

0,65

3.

Ugniagesys gelbėtojas

C

24

0,59